North West University NWU Masters Bursary 2021 – 2022

North West University NWU Masters Bursary 2021 – 2022

North West University NWU Masters Bursary 2021 – 2022 – See Details Below:

Bursary value

Full Time: R26 000 per year/jaar
Part-Time: R13 000 per year/jaar

Application Form 2021

Carefully read the Instant Info with conditions for qualification before completing this form.

FIRST YEAR of the Masters degree

Students from other universities must attach the academic script of the preceding qualifying degree

SECOND YEAR and onwards of the Masters degree

          Students from the SECOND YEAR of the degree apply for a Progress Bursary. Attach this prescribed

Progress Report template – to be completed by your Study leader

Note to all students:

 • If you did not previously receive a Masters bursary, you must attach the Progress Report AND the academic script of the preceding qualifying degree
 • Incomplete applications are invalid and may lead to disapproval of the application
 • All fields are compulsory
 • The academic report and/or the progress report attachment must be only ONE pdf document (all records scanned on one file). Also no attachments send separately by e-mail will be accepted.
 • Beurswaarde

  Voltyds: R26 000 per year/jaar
  Deeltyds: R13 000 per year/jaar

  Aansoekvorm 2020

  Lees die Kitsinligting met voorwaardes vir kwalifisering deeglik deur alvorens u die vorm invul.

  EERSTE JAAR van die Meesters graad

  Studente vanaf ander Universitetie moet die akademiese rekord van die voorafgaande kwalifiserende graad aanheg.

  TWEEDE JAAR en verder van die Meesters graad

  Studente vanaf die TWEEDE JAAR doen aansoek vir ‘n Vorderingsbeurs. Heg die voorgeskrewe Vorderingsverslag templaat aan – wat deur u Studieleier ingevul moet word.

  Alle studente neem kennis:

  • Indien u nie voorheen ‘n Meesters beurs ontvang het nie, moet u die Vorderingsverslag EN die akademiese rekord van die voorafgaande kwalifiserende graad aanheg.
  • Onvolledige aansoeke is ongeldig en kan daartoe lei dat die aansoek afgekeur word.
  • Alle velde is verpligtend
  • Die akademiese rekord en/of vorderingsverslag moet alleenlik EEN pdf-dokument wees (alle rekords geskandeer op een dokument). Geen aanhegsels wat apart per e-pos gestuur word, word aanvaar nie.

Quick Links:

University of Limpopo Online Application Opening Date

University of Limpopo Application Forms

University of Limpopo Online Application.

University of Limpopo Undergraduate Application Forms

University of Limpopo Postgraduate Application Forms

University of Limpopo Application Procedure 

University of Limpopo Online Application Status

University of Limpopo Late Application

University of Limpopo Intake

University of Limpopo Undergraduate Intake

University of Limpopo Postgraduate Intake

COURSES

University of Limpopo Courses Offered

FEES STRUCTURE, BURSARIES AND SCHOLARSHIPS

University of Limpopo Registration Fee

University of Limpopo Fees

University of Limpopo International Fees

University of Limpopo Banking Details

University of Limpopo Residence Fees

University of Limpopo Tuition Fees

University of Limpopo Sundry Fees

University of Limpopo International Student Fees

University of Limpopo Undergraduate Fees

University of Limpopo Postgraduate Fees

University of Limpopo Bursaries

University of Limpopo Bursaries loans and Awards

University of Limpopo NSFAS Bursary-Loan Scheme

University of Limpopo Postgraduate Bursaries

PROSPECTUS

University of Limpopo Prospectus

University of Limpopopo Undergraduate Prospectus

University of Limpopo Postgraduate Prospectus

CONTACTS, LOCATION AND CAMPUSES

University of Limpopo Contact Address

University of Limpopo Postgraduate Contact Address

University of Limpopo Campuses

ADMISSION REQUIREMENTS AND REGISTRATIONS 

University of Limpopo Admission Requirements

University of Limpopo Saes Registration

University of Limpopo Registration

University of Limpopo Readmission

ACADEMICS

University of Limpopo Acceptance letter

University of Limpopo Examinations

Job Vacancies at the University of Limpopo

Apply at the University of Limpopo

School of Medicine at the University of Limpopo

University of Limpopo Brochure

University of Limpopo Blackboard Learn

University of Limpopo Closing Date

University of Limpopo Careers

University of Limpopo Graduation List

University of Limpopo Graduation Ceremony Date

University of Limpopo faculties

University of Limpopo Student Portal Login

University of Limpopo International students

University of Limpopo SAES Assessment

University of Limpopo Student Accommodation

University of Limpopo World Ranking

University of Limpopo History

University of Limpopo Mission and Vision

University 0f Limpopo Grade Point Average

How to Calculate University 0f Limpopo APS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *