North West University NWU Masters Bursary 2022

By |

North West University NWU Masters Bursary 2022 – 2023

North West University NWU Masters Bursary 2022 – 2023 – See Details Below:

Bursary value

Full Time: R26 000 per year/jaar
Part-Time: R13 000 per year/jaar

Application Form 2022

Carefully read the Instant Info with conditions for qualification before completing this form.
FIRST YEAR of the Masters degree

Students from other universities must attach the academic script of the preceding qualifying degree

SECOND YEAR and onwards of the Masters degree

          Students from the SECOND YEAR of the degree apply for a Progress Bursary. Attach this prescribed

Progress Report template – to be completed by your Study leader
Note to all students:

 • If you did not previously receive a Masters bursary, you must attach the Progress Report AND the academic script of the preceding qualifying degree
 • Incomplete applications are invalid and may lead to disapproval of the application
 • All fields are compulsory
 • The academic report and/or the progress report attachment must be only ONE pdf document (all records scanned on one file). Also no attachments send separately by e-mail will be accepted.
 • Beurswaarde

  Voltyds: R26 000 per year/jaar
  Deeltyds: R13 000 per year/jaar

  Aansoekvorm 2020

  Lees die Kitsinligting met voorwaardes vir kwalifisering deeglik deur alvorens u die vorm invul.
  EERSTE JAAR van die Meesters graad

  Studente vanaf ander Universitetie moet die akademiese rekord van die voorafgaande kwalifiserende graad aanheg.

  TWEEDE JAAR en verder van die Meesters graad

  Studente vanaf die TWEEDE JAAR doen aansoek vir ‘n Vorderingsbeurs. Heg die voorgeskrewe Vorderingsverslag templaat aan – wat deur u Studieleier ingevul moet word.

  Alle studente neem kennis:

  • Indien u nie voorheen ‘n Meesters beurs ontvang het nie, moet u die Vorderingsverslag EN die akademiese rekord van die voorafgaande kwalifiserende graad aanheg.
  • Onvolledige aansoeke is ongeldig en kan daartoe lei dat die aansoek afgekeur word.
  • Alle velde is verpligtend
  • Die akademiese rekord en/of vorderingsverslag moet alleenlik EEN pdf-dokument wees (alle rekords geskandeer op een dokument). Geen aanhegsels wat apart per e-pos gestuur word, word aanvaar nie.

Quick Links:

1.Buffalo City TVET College Online Application

2.Buffalo City TVET College Application Form

3.Buffalo City TVET College Undergraduate Application Form

4.Buffalo City TVET College Online Undergraduate Application

5.Buffalo City TVET College Application Closing Date

6.Buffalo City TVET College Application Status

7.Buffalo City TVET College Online Application Status

COURSES

8.Buffalo City TVET College Courses Offered

FEES STRUCTURE, BURSARIES, AND SCHOLARSHIPS
9.Buffalo City TVET College Banking Details

10.Buffalo City TVET College Fees

11.Buffalo City TVET College NSFAS

12.Buffalo City TVET College Bursaries

13.Buffalo City TVET College Student Loans

14.Buffalo City TVET College NSFAS Application

PROSPECTUS

15.Buffalo City TVET College Prospectus

16.Buffalo City TVET College Undergraduate Prospectus

17.Buffalo City TVET College Postgraduate Prospectus

CONTACTS, LOCATION, AND CAMPUSES

18.Buffalo City TVET College Campus

19.Buffalo City TVET College Contact Address

ADMISSION REQUIREMENTS AND REGISTRATIONS 
20.Buffalo City TVET College Entry Requirements

21.Buffalo City TVET College Admission Requirements

22.Buffalo City TVET College Registration.

ACADEMICS
23.Buffalo City TVET College Tender

24.Buffalo City TVET College History

25.Buffalo City TVET College Mission and Vision

26.Buffalo City TVET College Examination

27.Buffalo City TVET College Faculties

28.Buffalo City TVET College Graduation Ceremony Date

29.Buffalo City TVET College Graduation List

30.Buffalo City TVET College Acceptance letter

31.Buffalo City TVET College Academic Calendar

32.Buffalo City TVET College Student Portal Login

33.Buffalo City TVET College Career

34.Buffalo City TVET College Job Vacancies

35.Buffalo City TVET College Blackboard Learn Login

See Also:

1.University of Pretoria Application Status

2.University of Pretoria Online Application Status

3.University of Pretoria Online Application

4.University of Pretoria Application Forms

5.University of Pretoria Undergraduate Application Form

6.University of Pretoria Postgraduate Application Form

7.University of Pretoria Undergraduate Online Application

8.University of Pretoria Postgraduate Online Application

COURSES
9. University of Pretoria Courses Offered

FEES STRUCTURE, BURSARIES AND SCHOLARSHIPS

10.University of Pretoria Application Fees

11. University of Pretoria Summer/Winter School Fees

12. University of Pretoria Bank Details

13.University of Pretoria Fees and Funding

14. University of Pretoria Undergraduate Fees

15. University of Pretoria Postgraduate Fees

16. University of Pretoria Residence Fees

17. University of Pretoria International Student Fees

18. University of Pretoria Postgraduate Registration Fee

19. University of Pretoria Scholarship

PROSPECTUS

20. University of Pretoria Prospectus.

21. University of Pretoria Undergraduate Prospectus

22. University of Pretoria Postgraduate prospectus

ADMISSION REQUIREMENTS AND REGISTRATIONS 

22. University of Pretoria Online Registration

23. University of Pretoria Registration

24. University of Pretoria International Student Registration

25. University of Pretoria Admission Requirements

26. University of Pretoria PHD Admission Requirements

CONTACTS, LOCATION AND CAMPUSES

27. University of Pretoria Distance Learning Contact

28. University of Pretoria Fees Office Contact Address

29. University of Pretoria Contact Address

30. University of Pretoria Campuses

ACADEMICS

31. University of Pretoria Student Portal Login

32. University of Pretoria Accommodation and Hostel

33. University of Pretoria Distance Learning

34. University of Pretoria Dormitory and Hostels

35. University of Pretoria Examinations

36. University of Pretoria Examination Results

37. University of Pretoria Faculties and Schools

38. When is University of Pretoria Open Day

39. Does University of Pretoria Offer Distance Learning

40. University of Pretoria Graduation Ceremony Date

41. University of Pretoria Graduation List

42. University of Pretoria Closing Date

43. University of Pretoria Acceptance Letter

44. University of Pretoria Career

45. University of Pretoria Job Vacancies

46. University of Pretoria Blackboard Learn Login

47. University of Pretoria Historical Background

48. University of Pretoria World Ranking

49. University of Pretoria Grade Calculator

50. University of Pretoria Examination Timetable

51. Apply at the University of Pretoria

Leave a Reply

Your email address will not be published.